رپید تست (rapid diagnostic testچیست؟

وسایل تشخیصی سریع و ساده برای انجام آزمایشات مختلف می‌باشند. رپید تست برای غربالگری اولیه و سریع و موارد اورژانسی پزشکی در کشورها و مراکزی با منابع محدود (مالی، تجهیزاتی و زمانی ) مناسب می‌باشد. مواردی چون آنزیم تروپونین قلبی، ایدز، مالاریا، هپاتیت‌ب ،  هپاتیت سی، سرطان مثانه، سرطان رکتوم، کرونا و... که در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و مراکز بهداشت و... استفاده می‌شود.

کیت رپید تست کرونا چیست؟

وسیله‌ی تشخیصی سریع و ساده برای انجام آزمایش کرونا می‌باشد. رپید تست کرونا در برنامه‌های غربالگری جوامع کشورهای مختلف برای بررسی افراد به کووید 19 ، آزمایشگاه‌هایی با تعداد کم نمونه و تجهیزات محدود و هم چنین در کیت‌های خود ارزیابی کرونا استفاده می‌شود.

برای خرید کیت رپید تست کرونا از قسمت فروشگاه وبسایت اقدام کنید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

رپید تست ایدز چیست؟

وسیله‌ی تشخیصی سریع و ساده برای انجام آزمایش ایدز می‌باشد. رپید تست ایدز در برنامه‌های غربالگری جوامع کشورهای مختلف ، آزمایشگاه‌هایی با تعداد کم نمونه و تجهیزات محدود و هم چنین در کیت‌های خود ارزیابی ایدز استفاده می‌شود.

کیت آزمایش چیست؟

مجموعه ای از مواد و وسایل که میتوان با استفاده از دستورالعمل آن یک آزمایش پزشکی را انجام داد.

کیت خانگی آزمایش ایدز ( کیت خودارزیابی ایدز ) چیست؟

همان کیت آزمایش معمولی است که بگونه‌ای طراحی شده که همه افراد جامعه در هر شرایطی با هر رشته و سطح تحصیلات و سن و سال بتوانند بسادگی  آزمایش ایدز را انجام دهند و به عنوان ساده ترین و سریعترین روش تشخیص ایدز می‌باشد و با استفاده از آن میتوان آزمایش ایدز را در خانه براحتی و محرمانه انجام داد.

دقت‌این کیت‌ها چگونه‌است؟

این نوع کیت‌ها تایید وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی می‌باشند و بصورت روتین در آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری کشور استفاده می‌شود و سازمان بهداشت جهانی این نوع آزمایشات را برای غربالگری جوامع توصیه می‌کند. حداقل دقت کیت رپید تست ایدز طبق تحقیقات 97/5 درصد و حدکثر دقت آن 99/5 درصد می‌باشد.

اجزا و وسایل کیت خانگی آزمایش ایدز ( کیت خودارزیابی ایدز )

1- کاست آزمایش ایدز

2- پدالکل (برای ضدعفونی سرانگشت )

3- لانست‌اتوماتیک (برای سوراخ کردن نوک انگشت با حداقل درد )

4-لانست‌ معمولی ( اضافه )

4- محلول آزمایش ( بافر آزمایش برای تنظیم pH محیط واکنش و اتصال بهتر آنتی ژن و آنتی بادی )

5- قطره چکان (برای برداشتن محلول آزمایش)

6- چسب زخم

7-دستورالعمل کار با کیت (همراه با کد کیو آر فیلم آموزشی اختصاصی )

 

 

تاریخ انتشار : چهارم مرداد ۱۳۹۸

مشاهده جزییات و خرید اینترنتی انواع کیت کیت هپاتیت B و C کیت ایدز


مقاله های مرتبط