کیت ایدز


کیت آزمایش ایدز مجموعه ای از مواد و وسایل که میتوان با استفاده از دستورالعمل آن یک آزمایش پزشکی را بسادگی حتی در خانه انجام داد.
این نوع کیت‌ های دارای تاییدیه‌ وزارت بهداشت هستند و در آزمایشگاه ها و مراکز درمانی و مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری استفاده می‌شود
و سازمان بهداشت جهانی این نوع آزمایش ها را برای غربالگری جوامع توصیه می‌کند.
دقت آنها بسته به کیت بین 97.5 تا 99.5 درصد است.
این نوع کیت ها، سالهاست در ایران و سایر کشورهای پیشرفته دنیا برای تست و تشخیص ایدز استفاده می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی استفاده از این کیت ها را برای غربالگری بیماری هایی چون ایدز، هپاتیت، مالاریا و ... توصیه می‌کند.کیت آزمایش ایدز در خانه

مزیت های آن :

کیفیت بالا و سادگی استفاده
سریع و ساده بودن عملکرد
همه افراد می توانند استفاده کنند حتی در خانه
در دمای اتاق برای مدتی طولانی قابل نگهداری است.
نتایج سریع آن امکان درمان و مداخله دارویی را سریع تر می کند