آدرس مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در شهرهای مختلف ایران ( همراه با مسیریابی روی نقشه ) سری دو

(سری یک و سری سه )

..................................


058۳۷۲۲۷۲۲۲

خیابان طالقانی–معاونت بهداشتی

مسیریابی


مرکز مشاوره معاونت بهداشتی اسفراین

اسفراین

57

..................................

061۳۴۴۵۴۶۰۰-۳۴۴۴۰۲۷۰

زیتون کارمندی–خیابان زاویه –جنب بیمارستان ابوذر–روبه رو کوچه هدایت –طبقه فوقانی کلینک اطفال

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اهواز

اهواز

خوزستان

58

..................................

۰۹۱۶۸۱۸۶۶۰۸

خ اروسیه –روبرروی پارکینیک رسالت جنب اتوگالری دشتی درمانگاه شهید باهنر

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آبادان

آبادان

59

061۵۳۵۲۳۱۱۳

میدان مطهری (فلکه ا….)- طببقه دوم مرکز امام رضا (ع)

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری خرمشهر

خرمشهر

60

..................................

۰۹۱۶۸۱۸۶۶۰۸

خیابان حوزه علمیه

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شادگان

شادگان

61

..................................

061۴۲۳۲۸۶۰۰

پشت مصلی نماز جمعه–روبروی ترمینال مسافربری شوش– خیابان شهدای محراب نبش خیابان رمضان

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دزفول

دزفول

62

..................................

061۴۲۸۲۲۱۷۱

خیابان شهید دانش–نبش خیابان شهید بهشتی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شوش

شوش

خوزستان

63

..................................

061۳۶۲۳۶۶۷۰

فلکه جانبازان پشت دادگستری –مرکز سلامت جامعه شماره ۴

مسیریابی


مرکزمشاوره بیماری های رفتاری شوشتر

شوشتر

64

..................................

061۵۲۷۳۱۰۷۰

خيابان امام رضا–پل قائم–كوچه شيخ احمد كافي (كوچه اول–سمت چپ–روبروي پارك قائم)-جنب مسجد سيدالشهداء

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بهبهان

بهبهان

65

..................................

061٥٢٨٣٢٧١٨

بزرگراه مدرس، بلوار پرستار، جنب داروخانه شبانه روزی، روبروی بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آغاجاری

آغاجاری

66

..................................

024۳۳۳۶۲۰۲۵

خیابان طالقانی– سرچشمه /مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۵

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری زنجان

زنجان

زنجان

67

..................................

023۳۳۳۲۱۳۶۱

بلوار قدس – خیابان شهید رجایی – تدین

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سمنان(تدین

سمنان

سمنان

68

..................................

023۳۴۲۳۰۸۴۷

سیادت ، مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان گرمسار

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری گرمسار

گرمسار

69

..................................

023۳۲۲۲۰۰۶۱

خ فردوسی– مرکز بهداشت شاهرود–طبقه همکف– اطاق ۲۳۱

مسیر یابی

مرکز مشاوره بیمار ی های رفتاری شاهرود

شاهرود

70

..................................

054۳۳۴۳۷۱۳۸

خیابان مدرس – نبش مدرس ۹

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری زاهدان

زاهدان

71

..................................

054۳۳۷۲۸۱۹۹

خیابان انقلاب –جنب اداره جهاد کشاورزی –مرکز خدمات جامع سلامت شهید بهشتی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری خاش

خاش

72

..................................

7054۳۷۶۲۹۶۰۰

خیابان شهید بهشتی – بهشتی ۴ –مرکز ماما روستایی سابق

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سراوان

سراوان

73

..................................

054۳۵۳۸۲۶۲۶

خیابان امام خمینی – مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کنارک

کنارک

سیستان بلوچستان

74

..................................

054۳۵۳۳۸۴۰۰

بلوار امام خمینی روبروی مسجد جامع اهل سنت– مرکز خدمات جامع سلامت ۴شهری

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری چابهار

چابهار

75

..................................

054۳۲۲۸۱۱۰۰

میدان بسیج–هیرمند ۲

مسیریابی


مرکزمشاوره بیماری های رفتاری زابل

زابل

76

..................................

054۳۲۶۱۴۴۴۶

خیابان ۲۲بهمن–کوچه پرستار

مسیریابی

مرکزمشاوره بیماری های رفتاری زهک

زهک

77

..................................

054۳۷۲۲۳۲۹۴

دروازه خاش مرکز شهری روستایی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ایرانشهر

ایرانشهر

78

..................................

054۳۵۲۳۲۱۹۱

مرکز خدمات جامع سلامت امیرالمومنین

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری نیکشهر

79

..................................

054۳۷۱۴۳۳۹۰

راسک–مرکز شهری روستایی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سرباز

سرباز

80

..................................

054۳۵۲۴۲۴۰۰

مرکز شهری روستایی قصرقند

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری قصرقند

قصرقند

81

..................................

054۳۷۱۸۴۶۰۹

ستاد شهرستان فنوج

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری فنوج

فلوج

82

..................................

0۳۷۳۶۳۰۰۰-۳۷۳۶۳۰۰۱-۳۷۳۸۹۲۵۵71

فلکه خاتون –بولوار دلاوران بسیج –خیابان لاوان –مرکز بهداشت حسین ابن علی

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری حسین بن علی (ع ) شماره ۲

شیراز

83

..................................

071۴۳۳۱۲۰۲۴

خیابان ۲۲ بهمن – بیمارستان غدیر – مرکز بهداشت شهرستان

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مرودشت

مرودشت

84

..................................

071۵۳۵۴۷۰۰۱

خ پیروزی مرکز بهداشت شهرستان واحد واگیر

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری داراب

داراب

85

..................................

071۴۲۵۲۹۷۲۴

فلکه مصلی مرکز بهداشت شهید خواجه واحد واگیر

مسیریابی

مرکز بهداشت شهید خواجه

ممسنی

86

..................................

071۴۲۲۱۷۱۴۵

خیابان سعدی – مرکز بهداشتی درمانی سعدی جنب انتقال خون

مسیریابی

مرکز بهداشتی درمانی سعدی

کازرون

فارس

87

..................................

071۵۴۳۴۳۰۰۴

چهراراه حافظ ،ابتدای بلوار حافظ

مسیریابی

مرکز مشاوره امید

جهرم

فارس

88

..................................

071۵۳۳۵۶۸۰۰

خیابان امام خمینی –مرکز بهداتی درمانی شماره یک

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شماره ۱

فسا

فارس

89

..................................

071۵۲۴۵۱۰۳۴-۳۳

ابتدای بلوار سعادت – معاونت بهداشتی

مسیریابی


مرکز مشاورخ بیماری های رفتاری گراش

گراش

فارس

90

..................................

071۵۲۲۵۵۰۲۰

شهرجدید–روبروی راهنمایی و رانندگی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری لارستان

91

..................................

028۳۳۶۵۸۰۱۵

خیابان شهید بابایی– سرکانال – مرکز بهداشت شهید بلندیان

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهید باندیان

قزوین

قزوین

92

..................................

025۳۸۶۱۸۷۰۰

خ توحید– جنب پمپ بنزین روبروی امامزاده سید معصوم

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری قم

قم

93

..................................

087۳۶۲۲۷۱۷۰

میدان استقلال خ کودک

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سقز

سقز

کردستان

94

..................................

087۳۴۲۲۱۹۰۰

خ ابراهیمی سه راه سلیمان بگ

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بانه

بانه

95

..................................

087۳۸۷۲۲۷۵۰

مرکز بهداشت روبروی پارک ملت

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دیواندره

دیواندره

96

..................................

087۳۸۲۳۶۰۷۷

پشت قلعه روبروی مرکز فرهنگی نور

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیجار

بیجار

97

..................................

087۳۵۲۴۸۵۵۵

خ سید جما الدین اسد ابادی چ راه مدرس غربی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری قروه

قروه

98

..................................

087۳۵۵۳۲۸۳۳

چ راه اصلی شهر درمانکاه شماره ۱

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کامیاران

کامیاران

کردستان

99

..................................

087۳۳۲۲۹۲۱۰

خ حافظ جنب بانک خون

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سنندج

سنندج

کردستان

100

..................................

087۳۴۵۹۰۴۷۸

میدان نوروز بلوار ارشاد مرکز بهداست

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مریوان

مریوان

101

..................................

087۳۴۸۲۳۰۹۷

مرکز بهداشت شهری روستای بلوار شهدا

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سروآباد

سرواباد

102

..................................

۰۹۱۸۸۸۷۰۱۳۷

میدان امام خمینی مرکز بهداشت دهگلان

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دهگلان

103

..................................

034۳۲۲۳۱۹۸۲-۳۲۲۲۰۴۰۴

خیابان شهید مطهری(احمدی غربی)-نرسیده به پل ۹ دی– روبروی کوچه۲۵

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کرمان

کرمان

کرمان

104

..................................

034۴۲۲۳۸۴۰۳-۴۲۲۰۴۰۲۲

بلوار دکتر صادقی–روبروی پارک ۱۷ شهریور–جنب مرکز سید الشهدا

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری سیرجان

سیرجان

کرمان

105

..................................

034۴۴۲۱۰۵۴۲

میدان امام خمینی جنب مرکز سالک

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بم

بم

106

..................................

034۴۳۳۱۰۶۵۳

خیابان شفا– جنب سازمان انتقال خون– مرکز جامع سلامت شماره ۱ شهری

مسیریابی


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری جیرفت

جیرفت

107

083۳۷۲۷۴۶۲۳- ۳۷۲۳۱۴۱۴

میدان رفعتیه( فاطمیه)- طبق دوم مرکز بهداشتی درمانی رفعتیه

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری رفعتیه

کرمانشاه

108

..................................

083۴۵۲۳۲۴۲۸

خیابان شهرستانی، کوچه شهدای اول، مرکز بهداشتی ردمانی شماره سه

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اسلام آباد

اسلام آباد

کرمانشاه

109

..................................

083۴۵۱۲۵۰۰۳

بیمارستان شهدای هرسین،جنب کلینیک دانپزشکی

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری هرسین

هرسین

کرمانشاه

110

..................................

074۳۲۲۷۱۰۱۳

پشت هلال احمر–ابتدای جاده سوق –سمت راست–مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

مسیریابی

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دهدشت

دهدشت

111

..................................

074۳۳۲۲۳۷۰۱

گلستان ۱۵-خیابان شهید دستجردی–مرکز بهداشت ش

تاریخ انتشار : بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۱

مشاهده جزییات و خرید اینترنتی انواع کیت کیت هپاتیت B و C کیت ایدز


مقاله های مرتبط