مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اهواز

اهواز  زیتون کارمندی، خیابان زاویه، جنب بیمارستان ابوذر، مرکز مشاوره بیماریهای

شماره تماس : 06134445027

ساعات کار : روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

سایر مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان خوزستان

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اندیمشک

تقاطع طالقانی، خيابان سینا، روبهروی تأمین اجتماعی، درمانگاه دکتر خیرالهی
ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06142622405
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

                                                                                                              مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شوشتر

دروازه، فلکه فخاریان، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 3

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06136247560
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.


مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بهبهان

فلکه بانک ملی، خیابان شهید نهایی، جنب داروخانه شبانه روزی، طبقه بالا

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06152731070
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دزفول

میدان شهید بهشتی)افشار(، روبهروی بیمارستان افشار

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06142231077
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آبادان

منطقه امیری، مرکز بهداشتی - درمانی 5 مهر

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06153323577
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مرکز مشاوره بیماری های رفتاری خرمشهر

لوار خلیج فارس، مرکز بهداشتی - درمانی آیت اله طالقانی

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 
شماره تماس : 06153523711
بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.تاریخ انتشار : نوزدهم آبان ۱۴۰۰

مشاهده جزییات و خرید اینترنتی انواع کیت کیت هپاتیت B و C کیت ایدز


مقاله های مرتبط