مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مازندران

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

لیست مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان مازندران ( مراکز تست ایدز مازندران )

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ساری

خیابان امیرمازندرانی، شهبند

شماره تماس : 01133393501

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مسیریابی

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آمل

خیابان شیخ فضل اهلل نوری، مرکز بهداشتی - درمانی شیخ فضل الله نوری

شماره تماس : 01144291740

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مسیریابی

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تنکابن

خیابان امام خمینی، کوچه شهید مروتی، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 1

شماره تماس : 01154210590

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مسیریابی

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بابل

خیابان مدرس، جنب کانون امام خمینی، مرکز بهداشتی 22 بهمن

شماره تماس : 01132207689

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

مسیریابی

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت  فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

 

تاریخ انتشار : سهم آبان ۱۴۰۱

مشاهده جزییات و خرید اینترنتی انواع کیت کیت هپاتیت B و C کیت ایدز


مقاله های مرتبط