مرکز مشاوره بیماری های رفتاری چالوس

در شهر چالوس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری وجود ندارد. با این حال در ادامه لیست سایر مراکز را در استان مازندران ذکر می‌کنیم.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان مازندران

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ساری

خیابان امیرمازندرانی، شهبند

شماره تماس : 01133393501

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آمل

خیابان شیخ فضل اهلل نوری، مرکز بهداشتی - درمانی شیخ فضل الله نوری

شماره تماس : 01144291740

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری تنکابن

خیابان امام خمینی، کوچه شهید مروتی، مرکز بهداشتی - درمانی شماره 1

شماره تماس : 01154210590

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

·      مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بابل

خیابان مدرس، جنب کانون امام خمینی، مرکز بهداشتی 22 بهمن

شماره تماس : 01132207689

ساعات کار :  روز‌های اداری  8 صبح تا 13:30 

بصورت رایگان در این مراکز دولتی تست ایدز انجام می‌شود.

اکنون برای تهیه و خرید کیت خود ارزیابی ایدز از قسمت  فروشگاه وبسایت ما اقدام فرمایید و یا با شماره 09120042387 تماس بگیرید.

 

تاریخ انتشار : بیستم آبان ۱۴۰۰

مشاهده جزییات و خرید اینترنتی انواع کیت کیت هپاتیت B و C کیت ایدز


مقاله های مرتبط