در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت ایدز برند ACON
4 (8)

297,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ACON نمونه: خون سر انگشت، سرم و پلاسما ( در آزمایشگاه ) وسایل کیت: کاست آزمایش کیت

کیت ایدز برند ABON
3.8 (5)

99,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ABON نمونه: خون سر انگشت وسایل کیت: کاست آزمایش کیت HIV Ab 1/2/O برند Abon بافر آزمایش

بسته پیشنهادی خودمراقبتی ( حاوی یک کیت ایدز، یک هپاتیت بی ، یک هپاتیت سی NTbio )
4.5 (2)

599,000 تومان
بسته پیشنهادی خودمراقبتی: حاوی: یک کیت خودارزیابی ایدز NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت بی NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت سی

اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio )
5 (1)

999,000 تومان
بسته پیشنهادی اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio ) حاوی: شش کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه:

پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio )
0 (0)

789,000 تومان
بسته پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio ) حاوی: چهار کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه: خون