در حال نمایش 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

کیت ایدز برند ACON
4 (8)

297,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ACON نمونه: خون سر انگشت، سرم و پلاسما ( در آزمایشگاه ) وسایل کیت: کاست آزمایش کیت

کیت ایدز برند NTbio
4 (3)

219,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز NTbio نمونه: خون سر انگشت، سرم و پلاسما ( در آزمایشگاه ) وسایل کیت: کاست آزمایش کیت

کیت ایدز برند SD
4 (1)

169,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز SD نمونه: خون سر انگشت وسایل کیت: کاست آزمایش کیت HIV Ab 1/2/O برند SD تاریخ انقضاء

کیت ایدز برند ABON
3.8 (5)

99,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ABON نمونه: خون سر انگشت وسایل کیت: کاست آزمایش کیت HIV Ab 1/2/O برند Abon بافر آزمایش

کیت تست ایدز یا آزمایش hiv
3 (1)

99,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ABON نمونه: خون سر انگشت وسایل کیت: کاست آزمایش کیت HIV Ab 1/2/O بافر آزمایش لانست اتوماتیک

بسته پیشنهادی خودمراقبتی ( حاوی یک کیت ایدز، یک هپاتیت بی ، یک هپاتیت سی ABON )
1 (1)

قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.
بسته پیشنهادی خودمراقبتی ABON حاوی: یک کیت خودارزیابی ایدز ABON یک کیت خودارزیابی هپاتیت بی ABON یک کیت خودارزیابی هپاتیت

بسته پیشنهادی خودمراقبتی ( حاوی یک کیت ایدز، یک هپاتیت بی ، یک هپاتیت سی ACON )
0 (0)

699,000 تومان
بسته پیشنهادی خودمراقبتی: حاوی: یک کیت خودارزیابی ایدز ACON یک کیت خودارزیابی هپاتیت بی ACON یک کیت خودارزیابی هپاتیت سی

بسته پیشنهادی خودمراقبتی ( حاوی یک کیت ایدز، یک هپاتیت بی ، یک هپاتیت سی NTbio )
4.5 (2)

599,000 تومان
بسته پیشنهادی خودمراقبتی: حاوی: یک کیت خودارزیابی ایدز NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت بی NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت سی

اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز ACON )
0 (0)

قیمت اصلی 1,554,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,299,000 تومان است.
بسته پیشنهادی اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز ACON ) حاوی: شش کیت خودارزیابی ایدز ACON هر کیت شامل: نمونه:

اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio )
5 (1)

999,000 تومان
بسته پیشنهادی اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio ) حاوی: شش کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه:

پارتنری دهه 70 – 80 ( 2 کیت ایدز 2 هپاتیت سی ACON )
0 (0)

889,000 تومان
پیشنهادی پارتنری دهه 70 – 80 ( 2 کیت ایدز 2 هپاتیت سی ACON ) حاوی: دو کیت خودارزیابی ایدز

پارتنری دهه 70 – 80 ( 2 کیت ایدز 2 هپاتیت سی NTbio )
5 (1)

789,000 تومان
پیشنهادی پارتنری دهه 70 – 80 ( 2 کیت ایدز 2 هپاتیت سی NTbio ) حاوی: دو کیت خودارزیابی ایدز

پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز ACON )
0 (0)

889,000 تومان
بسته پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز ACON ) حاوی: چهار کیت خودارزیابی ایدز ACON هر کیت شامل: نمونه: خون

پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio )
0 (0)

789,000 تومان
بسته پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio ) حاوی: چهار کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه: خون