1دکتر اجتماعی

دکتر اجتماعی

متخصص پاتولوژی
متخصص پاتولوژی در بیمارستان امام خمینی تهران

مشاوره ایدز

تجویز داروهای PEP

شماره نظام پزشکی: 168728

دکتر اصغر نیا

دکتر اصغرنیا

متخصص داخلی
متخصص داخلی

مشاوره ایدز

تجویز داروهای PEP

شماره نظام پزشکی: 146199

دکتر بلوچی

دکتر بلوچی

متخصص پاتولوژی
رزیدنت تخصصی پاتولوژی(آسیب شناسی) دانشگاه علوم پزشکی تهران

سابقه فعالیت در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط تهران

تهران سابقه فعالیت در بیمارستان مهراد تهران

متخصص پاتولوژی در بیمارستان شریعتی تهران

مشاوره ایدز و تشخیص آزمایشگاهی ایدز

پزشک متخصص تفسیر آزمایش دکتر لاندا

تجویز داروهای PEP (درصورت صلاحدید)

شماره نظام پزشکی: 182741

مشاوره ایدز و HIV

با زدن دکمه شروع مشاوره، سوال خود را مطرح کنید اولین متخصصی که زمان داشته باشند پاسخ گوی شما خواهند بود. اگر مشکلی داشتید می‌توانید با ما تماس بگیرید.