آزمون سنجش اضطراب سلامتی

این آزمون بر مبنای متد استاندارد Short Health Anxiety Inventory (SHAI) می‌باشد. SHAI، مبنایی جهانی برای سنجش میزان ترس ابتلای به بیماری و خودبیمارانگاری ( hypochondriasis ) در افراد می‌باشد. شما و بسیاری از افراد، ممکن است نسبت به بیماری ایدز چنین حسی داشته باشید. این آزمون برای تعیین میزان اضطراب سلامتی‌تان به شما کمک می‌کند.

سوالات و گزینه‌های آن، را به دقت بخوانید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید که بهترین احساس شما را در شش ماه گذشته توصیف می‌کند:

0%

من ...

من...

من...

من...

من...

من...

اگر دکترم به من بگوید هیچ مشکلی وجود ندارد:

من...

من...

من...

من...

من...

در مورد من...

من اگر...

برای پاسخ به این سوال و سه سؤال بعد، لطفاً به این فکر کنید که اگر یک بیماری جدی داشتید ( مانند ایدز، بیماری قلبی، سرطان، ام اس و ...) احتمالا چگونه خواهید بود؟. بدیهی است که شما نمی توانید به طور قطع بدانید که چگونه خواهید بود. اما بهترین تخمین خود را از آنچه فکر می‌کنید ممکن است اتفاق بیفتد، بر اساس برآورد خود و بر اساس آنچه در مورد خود می‌دانید انتخاب کنید.

من...

در من...

من...

آزمون روان شناسی اضطراب سلامتی ( خودبیمار انگاری ) متد SHAI
بدون اضطراب سلامتی

تبریک. شما اضطراب سلامتی ندارید. یعنی بیش از حد نگران سلامتی خود نیستید.
دارای کمی اضطراب سلامتی

شما کمی اضطراب سلامتی دارید. جای نگرانی ندارد و حتی این نگرانی گاهی باعث حفظ بیشتر سلامتی شما می‌شود.
دارای اضطراب سلامتی متوسط به بالا

شما اضطراب سلامتی دارید. هرچند این حس در شما غیرقابل کنترل نیست با این حال گاهی افکار آن شما را اذیت می‌کند. بهتر است در این باره با روانشناس صحبت کنید. اگر اتفاقی مشکوک که احتمال ابتلا به ایدز را دارید برای شما اتفاق افتاده است برای رهایی از افکار آزار دهنده آزمایش ایدز بدهید ( در مرکز مشاوره‌ی بیماری های رفتاری، کیت خودارزیابی ایدز و یا آزمایشگاه تشخیص طبی ) اگر منفی شد، شما از نظر پزشکی و آزمایشگاهی منفی هستید و این افکار صرفا بخاطر اضطراب سلامتی شما است. انجام آزمایش ایدز می‌تواند باعث آرامش خاطر شما شود با این حال بهتر است با روانشناس در این باره مشورت کنید.
دارای اضطراب سلامتی شدید

شما اضطراب سلامتی خیلی بالایی دارید. هرچند این حس در شما غیرقابل کنترل نیست با این حال اغلب افکار بیماری شما را اذیت می‌کند. در این باره با روانشناس صحبت کنید. اگر اتفاقی مشکوک که احتمال ابتلا به ایدز را دارید برای شما اتفاق افتاده است برای رهایی از افکار آزار دهنده آن، آزمایش ایدز بدهید ( در مرکز مشاوره‌ی بیماری های رفتاری، کیت خودارزیابی ایدز و یا آزمایشگاه تشخیص طبی ) اگر منفی شد، شما از نظر پزشکی و آزمایشگاهی منفی هستید و این افکار صرفا بخاطر اضطراب سلامتی شما است. انجام آزمایش ایدز می‌تواند باعث آرامش خاطر شما شود با این حال با روانشناس نیز درباره‌ی اضطراب سلامتی خود مشورت کنید.

پرفروش‌ترین کیت‌های تشخیص ایدز

کیت ایدز برند ACON

297,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ACON نمونه: خون سر انگشت، سرم و پلاسما ( در آزمایشگاه ) وسایل کیت: کاست آزمایش کیت

کیت ایدز برند ABON

99,000 تومان
کیت خودارزیابی ایدز ABON نمونه: خون سر انگشت وسایل کیت: کاست آزمایش کیت HIV Ab 1/2/O برند Abon بافر آزمایش

بسته پیشنهادی خودمراقبتی ( حاوی یک کیت ایدز، یک هپاتیت بی ، یک هپاتیت سی NTbio )

599,000 تومان
بسته پیشنهادی خودمراقبتی: حاوی: یک کیت خودارزیابی ایدز NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت بی NTbio یک کیت خودارزیابی هپاتیت سی

اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio )

999,000 تومان
بسته پیشنهادی اقتصادی خانواده ( 6 کیت ایدز NTbio ) حاوی: شش کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه:

پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio )

789,000 تومان
بسته پیشنهادی پارتنری ( 4 کیت ایدز NTbio ) حاوی: چهار کیت خودارزیابی ایدز NTbio هر کیت شامل: نمونه: خون