ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 16.666666666667 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5568
    من با شخصی دعوام شد و اون با دست خونیش به صورتم زد آیا مبتلا شدم
    بسته شده